مقاله رشته حسابداری شماره 8 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
بورس اوراق بهادار 30 صفحه 
رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه  22 صفحه 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی  29 صفحه
مبانی مدیریت مالی 29 صفحه
تعریف سیستم حقوق و دستمزد  28 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان 
رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شكوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع كردند و قبل از اینكه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود كه صاحبان پس اندازهای كوك صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشاركت خوئ محروم نمایند ، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد .
اولین تالار بورس رسمی در جهان در شهر آنورس بلژیك در سال 1460 تاسیس گردید و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهای دیكر كشورها نظیر بورس آمستردام ، لندن ، نیویورك و سایر بورس ها تاسیس شدند . بورس معروف امریكا ابتدا زیر درخت نارون بزرگی در نیویورك ایجاد و سپس به بورس معروف وال استریت تبدیل گشت كه یكی از بزرگترین بازارهای بورس دنیاست بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید كه بعدها به نام (( بورس سهام نیویورك )) رسماً به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد كارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد .
بورس نیویورك در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست در ژاپن چندین بورس فعال و معتبر وجود دارد كه با سیستم بانكی ارتباط درونی فراوانی دارد .
بی سبب نیست كه نه بانك از ده بانك بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعیت 123 میلیون نفری ژاپن 29 میلیون نفر سهامدار هستند .
تمام بورس های معتبر دنیا در سازمانی به نام (( فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار )) عضو هستند كه بورس تهران نیز از سال 1371 یكی از اعضای دائمی آن است . در حال حاضر در اغلب كشورهای دنیا تشكیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان با سی و شش عضو وابسته و پیوسته به عنوان یك سازمان هماهنگ كننده بین المللی نسبت به همكاری و تشریك مساعی بین بورسها تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید . 

*****************

مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.
تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد     می شود(فاوفرنچ ،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت    می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون ،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.
انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون ،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.
اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز ،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است. 
مدلهای هزینه سرمایه
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:
نرخ بازده متوسط تحقق یافته 
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم ،1993).
مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده 
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 


******************

فهرست مندرجات‏
 
  شماره بند  
 
مقدمه 1
دامنه كاربرد 2
تعاریف 3
شناخت درآمد حق بیمه 14- 4
حق‏بیمه عاید نشده 19- 15
خسارت 28- 20
ذخیره تکمیلی 30- 29
حق‏بیمه‌‌های اتكایى 37- 31
انتقال پرتفوى 40- 38
بیمه مشترک 43- 41
مخارج تحصیل 45- 44
افشا 49- 46
تاریخ اجرا 50
مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری 51
پیوست شماره 1  :  نمونه صورتهای مالی
پیوست شماره 2  :  مبانی نتیجه‌گیری

 
استاندارد حسابدارى شماره 28
فعالیتهاى بیمه عمومى‏
 
این استاندارد باید باتوجه‏به  ” مقدمه‏اى بر استانداردهاى حسابدارى “
مطالعه و بكار گرفته شود.
 
 مقدمـه‏
 1 . هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‏بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‏هاى عمومى مستقیم و اتكایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.
دامنه كاربرد
 2   . این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى بكار گرفته شود و دررابطه با بیمه‏هاى زندگى كاربرد ندارد.
 تعاریف‏
3  . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانى مشخص زیر بكار رفته است:
قرارداد بیمه  (بیمه نامه)  عقدی است كه به‏موجب آن یك طرف (بیمه‏گر)  متعهد مى‏شود در ازاى دریافت حق‏بیمه از طرف دیگر (بیمه‏گذار)،  در صورت وقوع حادثه،  خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران كند  یا مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد.
بیمه زندگی   نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی ، اطمینان می‌دهد.
بیمه عمومى  به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلاق می‌شود.
حق بیمه  مبلغی است که بیمه‌گر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند.
تاریخ شروع پوشش بیمه ای   عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط بیمه‌گر طبق قرارداد بیمه. 
بیمه‏ اتكایى بیمه‌ ای  است كه به‏موجب آن یك طرف (بیمه‏گر  اتکایی)  در ازاى دریافت حق‏بیمه،  جبران تمام یا بخشى از خسارت وارده به طرف دیگر (بیمه‏گر واگذارنده) را بابت بیمه‏نامه یا بیمه‏نامه‏هاى صادره و یا قبولى توسط وى،  تعهد مى‏كند.
بیمه ‏اتكایى نسبى   نوعى بیمه‏اتكایى است كه به‏موجب آن بیمه‏گر اتکایی در قبال  دریافت نسبتى از حق‏بیمه قرارداد بیمه اولیه،  تعهد مى‏كند به‏همان نسبت خسارت وارده به بیمه‏گر واگذارنده را جبران كند.
بیمه‏اتكایى غیرنسبى   نوعى بیمه‏اتكایى است كه در آن بیمه‏گر  اتکایی در قبال دریافت حق‏بیمه، تعهد مى‏كند تمام یا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پیش تعیین شده را جبران كند.
خسارت  عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش بیمه.
شناخت درآمد حق بیمه‏
 4  . درآمد حق‏بیمه باید از  تاریخ شروع پوشش بیمه ‌ای و به‏محض اینكه حق‏بیمه به‏گونه‏اى اتكاپذیر قابل اندازه‏گیرى باشد،  شناسایى شود.
5 . بیمه‏گر درآمد حق‏بیمه را درازاى پذیرش خطر كسب مى‏كند،  لذا درآمد حق‏بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، و نه تاریخ صدور، در رابطه با هریك از بیمه نامه‏ها شناسایى مى‏شود.  با این وجود،  بنابه ملاحظات عملى،  بیمه‏گران معمولاً  براى شناسایى درآمد،  از مبناهایی استفاده مى‏كنند كه براساس آن، تاریخ مزبور به‌طور تقریبی تعیین می‌شود. براى مثال بیمه‏گر مستقیم ممكن است فرض كند براى تمام بیمه‏نامه‏هاى صادر شده در یك ماه،  خطر از اواسط ماه پذیرفته شده است. استفاده  از این مفروضات درصورتى قابل پذیرش است كه نتیجه حاصل از بكارگیرى آن با شناسایى درآمـد از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای هربیمه‏نامه در دوره مالی مربوط،  تفاوت با اهمیتى نداشته باشد.
6  . چنانچه بیمه‏گر براساس قوانین و مقررات مبالغى را از جانب سازمانهاى دولتى یا سایر اشخاص ثالث از بیمه‏گذار دریافت كند و بدون دخل و تصرف آن را به حساب ذینفع واریز كند،  این مبالغ درآمد بیمه‏گر تلقى نمى‏شود.
7  . درآمد حق‏بیمه باید به‏طور یكنواخت در طول دوره بیمه‏نامه (براى بیمه‏هاى مستقیم)  یا در طول دوره پذیرش غرامت (براى بیمه‏هاى اتكایى)  شناسایى شود مگر اینكه الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمه‏نامه یكنواخت نباشد كه در این‏صورت درآمد حق‏بیمه متناسب با الگوى وقوع خطر  برآوردی، شناسایى مى‏شود.
8 . در بیمه‏هاى عمومى،  مبلغ حق‏بیمه در ازاى پوشش خطر براى یك دوره زمانى معین دریافت مى‏شود.  این دوره زمانى معمولاً  با دوره مالى تحت پوشش صورتهاى مالى متفاوت‏است و درنتیجه حق‏بیمه مربوط به بیمه‏نامه‏هاى صادر شده در هردوره با درآمد حق‏بیمه برابر نیست.  بخشى از حق‏بیمه که مرتبط با پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی می‌باشد طبق بند 15 زیر بدهی بیمه‌گر محسوب می‌شود.
9. دررابطه با بسیارى از بیمه‏هاى عمومى، درآمد حق‏بیمه معمولاً  متناسب با گذشت زمان شناسایى مى‏شود. این روش در مواردى مناسب است كه خطر وقوع حوادثى كه منجر به خسارت مى‏شود در طول دوره بیمه‏نامه یكنواخت باشد.
10. در بعضى رشته‏ها همانند بیمه مهندسى، الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمه‏نامه یكنواخت نیست. درمورد بیمه‏هاى مهندسى (نظیر سدسازى) در اوایل انجام پروژه‏ها خطرات كمتر است و معمولاً  در مراحل پایانى پروژه احتمال وقوع خطر و تحمل خسارت افزایش مى‏یابد. درآمد حق‏بیمه این نوع بیمه‏ها متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی شناسایى مى‏شود.
11 . در مواردى كه طبق بیمه نامه ،  مبلغ حق‏بیمه در آینده مشمول تعدیل می‌باشد، حق‏بیمه تعدیل شده باید در موارد ممکن به‏عنوان مبناى شناسایى درآمد حق‏بیمه مورد استفاده قرار گیرد.  اگر نتوان مبلغ تعدیل را به‏گونه‏اى اتكاپذیر براورد كرد،  مبلغ اولیه حق‏بیمه كه باتوجه به  سایر اطلاعات مربوط  تعدیل مى‏شود باید به‏عنوان مبنای شناسایی درآمد حق‏بیمه استفاده  شود.
12 . در بعضى از انواع بیمه‌ها، حق‏بیمه باتوجه به نتایج رویدادها و اطلاعاتى كه تنها در طول دوره بیمه یاپس از آن مشخص مى‏شود،  تعدیل مى‏گردد.  براى مثال،  بیمه باربرى دریایی و بیمه آتش‏سوزى انبارها از انواع بیمه‏هاى قابل تعدیل است كه در ابتداى دوره بیمه، مبلغ اولیه حق‏بیمه توسط بیمه‏گذار به بیمه‏گر پرداخت و سپس براساس اعلامیه حمل یا اعلام موجودى، تعدیل مى‏شود. 
13 . درآمد حق‏بیمه مربوط به بیمه‏نامه‏هاى بین راهى باید براساس الزامات بندهاى 4،  7 و 15   شناسایى شود.
14 . بیمه‏گر ممكن است اطلاعات كافى جهت تشخیص بیمه‏نامه‏هاى صادر شده در اواخر سال مالى كه تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای آن قبل از تاریخ ترازنامه است،  نداشته باشد.  این نوع بیمه‏نامه‏ها را بیمه‏نامه‏هاى بین راهى مى‏گویند.  باتوجه به اینكه درآمد حق‏بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای شناسایى مى‏شود، مبلغ بیمه‏نامه‏هاى بین راهى براساس تجارب گذشته و رویدادهاى پس از تاریخ ترازنامه براورد مى‏شود و حصه عاید شده آن به‏عنوان درآمد حق‏بیمه شناسایى مى‏شود.


************************

مقدمه 
در شركت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یك شركت سهامی دارند كه آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن كسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است كه از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز كمتر از آن .
بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشكیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شركت است .همچنانكه شركت  سرمایه گذاری مجدد می كند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعكاس پیدا می كند .
تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده 24 
قانون تجارت سهام را چنین تعریف می كند :سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ك نماینده ی تعداد سهامی است كه  صاحب آن در شركت سهامی دارد :.
همان طور كه از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالكیت اشخاص به نسبتاً سهامی است كه در شركت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممكن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .
انواع سهام 
تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ایران اعلام كرده است كه ((سهم ممكن است با نام یا بی نام باشد ))
سهم با نام –چنانچه سهام شركت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شركت دفتری در نظر گرفته خواهد شد كه شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذكر شده و معلوم می شود كه سهام متعلق به چه كسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند ))(ماده 40 قانون تجارت )
سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است كه مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شركت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده 39 قانون تجارت ).


************************

تعریف سیستم حقوق و دستمزد
تعیین حقوق و دستمزدی كه سازمان باید به كاركنان خود بپردازد ، یكی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است ، زیرا اولاً سیستم پاداش كه حقوق و دستمزد جزیی از آن را تشكیل می دهد و تاثیر بسزایی در جذب و رضایت كاركنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به كاركنان از سنگین ترین هزینه هایی است كه هر سازمان باید برای پیشبرد و عملی كردن اهداف خود متحمل شود.
بنابراین سیستم حقوق و دستمزدی كه با دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاستها و خط مشی های صحیح باشد ، در سلامت اقتصادی سازمان و همچنین به كارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود در سازمان ، نقش مهمی خواهد داشت.
حقوق و دستمزد از یك سو باید متكی و مستند به مقررات و ضوابط قانونی باشد و از دیگر سو باید انعطاف و دقت لازم را برای ثبت و محاسبه شرایط متنوع انجام كار دارا باشد تا در چهارچوب كامل ضوابط و مقررات حقوق و مزایای كاركنان را به درستی و با دقت محاسبه كند و در عین حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نیاز مدیریت و دیگر مراجع ذیصلاح را تامین نماید.

انواع سیستم های پرداخت حقوق
ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلی ، احكام ترمیم حقوق و مزایا ، كاركرد ماهانه و روزانه، اضافات و كسورات و امكان تعدیل آنها.
انجام محاسبات مربوط به كلیه پرداخت ها و كسورات و تهیه سند مكانیزه به تفكیك مراكز هزینه ، واحدها ، نوع شغل و ... جهت تغذیه به سیستم حسابداری مالی.
معرفی انواع پرداختها و كسورات.
معرفی انواع كاركردها.
عملیات مربوط به وامهای مختلف كاركنان.
پرداخت مساعده براساس ضوابط شركت.
پرداخت حقوق و مزایا به تفكیك محل كار ، واحدها ، مراكز هزینه ، شهرهای مختلف و...
محاسبه عیدی و پاداش سالانه و امكان صدور سند ذخیره عیدی مكانیزه به سیستم مالی.
محاسبه ذخیره سنوات (باز خرید كاركنان) و امكان صدور سند مكانیزه به سیستم مالی.
محاسبه تعدیلات (Back pay) بصورت نامحدود.
اعمال پرداختها در تاریخهای تحقق یافته با درنظر گرفتن تاثیرات حاصله در سقف بیمه ، مالیات و ... در ماه مربوطه.
اعمال كلیه تغییرات ناشی از تغییر در قوانین و روشهای حقوق و دستمزد ، بدون نیاز به تغییر در برنامه ها.
تولید گزارشات استاندارد سیستم نظیر گزارش بیمه ، مالیات و ... .
ارائه اطلاعات عملیاتی ، تاریخچه ای و مدیریتی كاركنان از طریق امكان طراحی و تولید گزارشات پیش بینی نشده.
طراحی فرمهای مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.
ثبت اطلاعات عمومی شركت برای جلوگیری از عملیات داده آمایی تكراری جهت كلیه كاركنان.
داشتن پایگاه اطلاعاتی مشترك با سیستم پرسنلی جهت اعمال لحظه ای اسناد وارده در سیستم پرسنلی.
طراحی فرمهای ورودی اسناد حقوق جهت انطباق سیستم با فرمهای جاری هر سازمان.
محاسبه مالیات به سه روش مالیات سالانه ، مالیات سال تا ماه و مالیات ماهانه.
محاسبه انواع بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه های خصوصی.
صدور سند خودكار در بخش اسناد جاری و معوقه حقوق جهت تسهیل در امر داده آمایی اطلاعات.
تهیه گزارشات به صورت نامحدود بدون نیاز به ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات.
معرفی نحوه محاسبه اضافات و كسورات بصورت خاص جهت انطباق با رویه های جاری هر سازمان.
معرفی كاربران ، گروه كاربران و محدوده عملیاتی آنها جهت تامین امنیت اطلاعات.
تعریف نحوه دسترسی و جستجوی فرد یا گروهی از افراد در تمامی بخش های اطلاعاتی سیستم مانند:
معرفی مشخصات كاركنان.
اسناد جاری حقوق و دستمزد .
اسناد معوقه حقوق و دستمزد.
تعذیه كاركرد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات