مقاله مدیریت شماره 14 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
اندیشه های مایكل پورتر 14 صفحه 
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 42 صفحه 
اهمیت مدیریت  27 صفحه
یمنی و بهداشت كار در سازمانها 6 صفحه
بررسی نقش مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش  30 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**
در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید

با معماران عصر دیجیتال 
اندیشه های مایكل پورتر

به راهبرد هزینه برمی گردیم. آیا راهبرد پیشروبودن در هزینه هیچگونه ریسكی دربرندارد؟
- البته پیشرو بودن در هزینه فشارهای شدید بر شركت جهت حفظ موقعیت خود می آورد. این امر به معنای سرمایه گذاری مجدد در تجهیزات مدرن، به دورریختن دارائیهای مستهلك، اجتناب از افزایش خطوط تولید و هوشیار بودن نسبت به پیشرفتهای فناوری است.
- می توانید مثالی در این زمینه بزنید؟
- نمونه كلاسیك آن شركت فورد در دهه 1920 است كه با كاستن از مدلها و گونه های مختلف، تجهیزات خودكار پیشرفته و تلاش برای دستیابی به كاهش هزینه ازطریق آموزش به نوعی پیشرو بودن غیرقابل انكار در هزینه دست نیافته بود. وقتی تمایل مشتریان به پرداخت بهای بیشتر برای داشتن خودرو با ویژگیهای بیشتر پدید آمد، شركت جنرال موتورز با راه اندازی خط كاملی از مدلها خود را برای بهره برداری از این تحول آماده كرد، اما باتوجه به انعطاف ناپذیری كه به دلیل سرمایه گذاریهای سنگین جهت به حداقل رساندن هزینه یك مدل قدیمی انجام گرفته بود، شركت فورد با هزینه های بسیاری جهت تعدیل مجدد راهبرد روبرو شد.
- خطرات ناشی از راهبرد تمایز چیست؟
- یك شركت ممكن است به تمایز دست یابد، با این حال، تمایزیافتگی معمولا تفاوت قیمت را نیز به همان اندازه حفظ خواهدكرد. پس اگر درنتیجه تغییرات فناوری یا صرفا عدم توجه، هزینه شركت تمایزیافته بیش از حد افزایش یابد ممكن است شركت كم هزینه در موقعیتی قرارگیرد كه قادر به اعمال بیشترین فشار بر حریف باشد.
- شما برای راهبردهای رقابتی، دو رویكرد تهاجمی و دفاعی را قائل هستید. بیشتر توضیح دهید.
-یك راهبرد رقابتی موثر ممكن است باعث ایجاد نوعی اقدام دفاعی یا تهاجمی جهت تثبیت موقعیت شركت درمقابل پنج عامل رقابتی گردد. در رویكرد دفاعی، می توان راهبرد را به عنوان فرایندی در ایجاد سیستم دفاعی در مقابل عوامل رقابتی یا یافتن موقعیتهایی در درون صنعت تعریف كرد. در رویكرد تهاجمی هدف از به كارگیری راهبرد، نه تنها مقابله با عوامل رقابتی، بلكه اعمال تغییراتی در منشا این عوامل است.

********************

چکیده : 
باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است 
درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .
همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران كسانی كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می كنند. انتخاب یك شق از میان شقوق مختلف با توجه  به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )
واضح است كه هر تصمیم مدیر می تواند طی یك روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقداركم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه  در كشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شركت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)

********************

توصیه هایی برای مدیران
اهمیت مدیریت
از مرحوم آیت اله العظمی حاج سید محمد حسن شیرازی (ره) منقول است كه فرموده اند: ریاست (منظور مرجعیت دینی و رهبری بوده) نیازمند به یكصد جزء است كه یك جزء آن علم و جزء دیگرش عدالت و نود و هشت جزء دیگر آن مدیریت است. 
بنابراین لازم است از بالاترین مقامات نظام تا وزیر و مدیر مدرسه و رئیس ثبت و پیش نماز، مدیر مجله، واعظ، نامه رسان و آشپز و... همه و همه طریقه ساماندهی و مدیریت خوب كار خود را بدانند وگرنه درجا زدن و انحطاط، نتیجه قهری كارشان خواهد بود. 
آیا مدیریت ذاتی است یا اكتسابی؟
صفات روحی همانند اعضاء بدن مواد خامی هستند كه قابل رشد می باشند همانگونه كه دست كودك كم كم رشد می كند تا بمیزان معین خود در طول، عرض، كیفیت و سایر مزایا برسد، بهمین ترتیب علم كودك هم قابل رشد است تا جایی كه به درجه یكی از دانشمندان بزرگ برسد همچنین نسبت به صفات و غرایز دیگر. 
صفت نیز در دو جهت مانند عضو است: 
الف- رشد عضو بستگی به غذا دارد، همانگونه كه به دست انسان اگر غذا نرسد، رشدش متوقف می گردد، انسان هم اگر در تحصیل علم نكوشد، رشد دانش او متوقف می گردد. 
ب- هر یك از اعضاء بدن انسان میزان معینی رشد می كند و نهایتی دارد كه هر وقت رشد به آنجا رسید باز خواهد ایستاد، رشد علم و دانش نیز نمی تواند بیش از استعداد بشری كه در افراد متفاوت است، برسد. البته تفاوتی بین صفات روحی و اعضاء بدن وجود دارد و اینكه ممكن است یك صفت در یك حالت معینی متوقف شود بدون آنكه از بین برود یعنی اگر تحصیل ادامه پیدا نكرد معلومات محدودی برای شخص می ماند. ولی اعضاء بدن در صورت بی غذا ماندن از بین می روند. لذا مهارت در مدیریت یكی از صفات روحی است و تا حدودی ذاتی است. صفت مدیریت از همان مراحل ابتدایی تا مراحل رشد مكانی آن اكتسابی است، اكتساب این صفت احتیاج به جدیت و كوشش فراوان و یادگیری و ممارست بسیار دارد تا در مراحل ابتدایی رشد آن متوقف نشود. مثلاً حفظ مطالب در ابتدا كاری دشوار است، اما اگر انسان همیشه در خواندن و تكرار مطالب مصر باشد حفظ شده و برای او ملكه خواهد شد بطوری كه هر وقت بخواهد می تواند آن محفوظات را بدون زحمت و بصورت طبیعی از حفظ بخواند و حتی بجایی می رسد كه همزمان با انجام كاری دیگر هم می تواند محفوظات را قرائت كند. ممارست و تمرین نكات مدیریت نیز چنین نتیجه ای دارد. 
عادت به صبر در ناملایمات: 


********************

ایمنی و بهداشت كار با شرایط فیزیو لوژیكی واجتماعی - روانی نیروی كار كه ازمحیط كار نتیجه میدهد ارتباط دارد. اگر سازمان تدابیر امنیتی و بهداشتی درستی اتخاذ كند،  افراد كمتری دچار صدمات جسمی یا اجتماعی - روانی خواهند شد. بیماریهای متداول جسمی ناشی از كار شامل نارساییهای قلبی،  انواع سرطان،  و از دست دادن اندامها یا حتی زندگی است. سایر بیماریهای ناشی از كار عبارتند از بیماری خونی،  انواع بیماریهای ریوی،  بروز اختلال در مركز دستگاه عصبی. شرایط اجتماعی - روانی خطرناك و علل اصلی كیفیت نازل زندگی شغلی عبارتند از فشار عصبی،  نارضایتی،  بی عاطفگی،  انزوا طلبی، ضعف بینایی،  فراموشكاری،  بی اعتمادی به دیگران،  بی دقتی،  زود رنجی،  دل شوره،  و پرداختن به مسائل بی اهمیت‏. 
هدفها و اهمیت بهبود ایمنی و بهداشت كار
خسارتهای مالی و جانی گزافی كه نارسایی ایمنی و بهداشت ایمنی و بهداشت كار سرچشمه می گیرد به تنهایی دلیل بسنده ای است برای توجیه برنامه های بهسازی محیط كار. هدفهای بهسازی وضع ایمنی و بهداشت كار در درجه نخست متوجه حمایت و حفظ كاركنان و در پی آن كاهش هزینه هاست. ‏
هزینه ها: بر اثر فشار عصبی از كار و كیفیت نازل زندگی شغلی هزینه های گزافی پدید می آید. از مشكلات دیگرس كه سنجش كمّی آن در مقایسه با فشار عصبی و كیفیت نازل زندگی شغلی دشوارتر است،  شاید احساس بی معنا بودن كار و عدم دلبستگی به آن و نیز احساس بی اهمیت بودن در كارگران باشد. ‏
‏ برای تخفیف این دو مجموعه شزایط زیانبار در سازمان،  باید سرچشمه آن را آماج حمله قرار دا د. همواره دو نوع محیط خطر آفرین وجود دارد كه عبارت است از"محیط فیزیكی كار" و "محیط اجتماعی - روانی كار". زیانهایی كه هر یك پدید میآورد به عدم اثر بخشی سازمانی به شكل غیبت، جابجایی، ادعای خسارت و هزینه های درمان منجر می شود. باید در نظر داشت كه این دو محیط در تمام كاركنان یكسان تأثیر نمی گذارد. از این رو،  شرایط فیزیولوژیكی واجتماعی - روانی و منشأ آنها و پیامدهایشان الگوی ایمنی و بهداشت حرفه ای را در سازمان به وجود می آورد. ‏
مزایا: اگر سازمانها بتواند از شدت سوانح،  بیماریها و فشارعصبی در محل كار بكاهند و كیفیت زندگی شغلی كاركنان را افزایش دهند،  نتایج زیر بدست می آید: ‏
- بهره وری بیشتر به دلیل كمتر هدر رفتن ساعتهای كار روزانه
- كارآیی بیشتر افراد به دلیل درگیری بیشتر آنها در كار


*********************
بررسی نقش مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش
سازمانهای دانش آفرین
اشاره 
بدون شك در حركت به سمت جهانی شدن، كیفیت یك عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه صنعت و بازرگانی، یكپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار، كیفیت نقش اصلی را ایفا كرده و یكی از مهمترین عامل های رقابت سازمان و موفقیت در بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی به شمار می آید. 
فرایند جهانی شدن، بازارها و لزوم داشتن توان رقابت باعث ایجاد الگوهای جدید مدیریت كیفیت شده است. مدیریت كیفیت فراگیر یك فلسفه، نظریه و روش شناسی نو در مدیریت كیفیت و نظامهای نشأت گرفته از آن است. 
در حقیقت، تحقق و به كارگیریTQM یكی از ثمرات و دستاوردهای ناشی از گسترش و بین المللی سازی مدیریت كیفیت طی سالهای گذشته به حساب می آید. مقولهTQM به رغم عمومیت داشتن در كلیه زمینه ها، تاكنون فقط در كارخانه ها و برخی از مشاغل خدماتی رواج دارد. هرچند، اطلاعات زیادی در مورد اجـــرایTQM در بعضی از زمینه ها از قبیل آموزش، تحقیقات، مشاوره و... در دسترس نیست، لیكن باتوجه به جامعیت مفاهیم و اهداف نهایی TQM در لزوم دستیابی به كیفیت برتر می توان با بهره گیری از الگوهای كیفی به كار گرفته شده در سایر زمینه ها و تلفیق آن با شاخص های تاثیرگذار در بهبود فرایند آموزش به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.
مدیریت كیفیت فراگیر روشی برای اداره یك سازمان است كه اساس آن بر كیفیت و مشاركت همه اعضای سازمان استوار است و هدف آن نیل به موفقیت درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه افراد ذی نفع است. 
نظامهای آموزشی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه شكوفایی در جامعه نقش اصلی را برعهده دارد. امروز، این نظامها سهم قابل توجهی از بودجه هر كشور را به خود اختصاص داده و باتوجه به اهمیت و نقش آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ضروری است در جهت بهبود كیفیت نظامهای آموزشی اقدامات اساسی صورت بگیرد و از هدررفتن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. مدیریت در این نظامها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابه گفته فیلیپ كومبز اگر قرار است تحولی در آموزش صورت گیرد بایستی از مدیریت آن شروع شود. 
آموزش در یك ساختار نظام مدار می تواند نقش كلیدی در انتقال دانش داشته باشد. آموزش زمانی می تواند براساس نیاز ملی و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد كه نظام مدیریتی با رویكرد مشتری محور و كیفیت گرا ایجاد شده باشد. ساختار و نظام مدیریت آموزشی از این لحاظ مورد توجه نظام مدیریت كیفیت واقع می گردد. موسسات آموزشی به عنوان پلی میان تولیدكنندگان دانش و دانش پژوهان جهت پاسخگویی به تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود نیازمند تحول جدی هستند. 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic