مقاله مدیریت شماره 23 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیك 52 صفحه 
مبانى اجتماعى بازاریابى 12 صفحه 
مبانی مدیریت مالی  50 صفحه
مدیریت اجراء کار 20 صفحه
هزینه یابی كیفیت در پروژه ها  18 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**
در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید

ارزش مدیریت استراتژیك
مقدمه
جاذبه هر رویكرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای كه بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.
مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های كسب و كار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیك را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری كرده‌اند. یكی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گردید.
در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریكایی، پژوهشگران دریافتند كه برنامه ریزان رسمی كه از رویكرد مدیریت استراتژیك استفاده می‌كرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی كه فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری كسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده استراتژیك دقت بیشتری داشتند.
دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دریافتند كه برنامه‌ریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی،فولاد، شیمیایی و ماشین‌آلات بطور قابل ملاحظه‌ای از مؤسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ریزان، عملكرد خودشان را به میزان معتنابهی بعد از پیاده‌كردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملكرد مالی در سالهای بدون برنامه‌ریزی، بالا برده‌ بودند.
بعداً ( 1972) هارولد از تكرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شركتهای دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافته‌های او مطالعه پیشین را تأیید كرد و در واقع نشان داد كه تفاوت میان عملكرد مالی مؤسسات با برنامه‌ریزی مؤسسات بدون برنامه‌ریزی در طول زمان افزایش یافته بود.
در 1974 فولمر و رو ، مطالعه‌ای از تجربه مدیریت استراتژیك 386 شركت طی 2 سال منتشر كردند. نویسندگان دریافتند كه مؤسسات تولیدكننده كالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیك از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیك از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیك مؤفق‌تر بودند. مطالعه شركتهای تولیدكننده كالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمی‌شدـ  احتمالاً به این دلیل كه پژوهشگران، فكر می‌كردند كه مدیریتی استراتژیك در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن كاملاً روشن نشده است.


****************

مبانى اجتماعى بازاریابى
واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند.
 
تعریف بازاریابی
نیاز      
خواسته      
تقاضا      
کالا      
مبادله     
  معامله     
بازار     
مدیریت بازاریابی
فلسفهٔ مدیریت بازاریابی
مفهوم تولید      
مفهوم کالا      
مفهوم فروش      
            مفهوم بازاریابی      
اهداف نظام بازاریابی
               به حداکثر رساندن مصرف      
              به حداکثر رساندن رضایت مشتری      
               به‌ حداکثر رساندن حق انتخاب      
                به حداکثر رساندن کیفیت زندگی              
 
تعریف بازاریابى 
بازاریابى بعنوان فرآیندى مدیریتى - اجتماعى تعریف مى‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند. براى روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسى کرد.
نیاز 
نیازهاى انسان، یکى از مفاهیم اساسى بازاریابى است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان داراى نیازهاى پیچیده‌اى است. این نیازها شامل نیازهاى فیزیکى یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و ... نیازهاى اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلّق و محبت و نیازهاى شخصی، مانند دانستن و اظهار وجود هستند.
 

*****************

مقدمه 
در شركت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یك شركت سهامی دارند كه آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن كسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است كه از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز كمتر از آن .
بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشكیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شركت است .همچنانكه شركت  سرمایه گذاری مجدد می كند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعكاس پیدا می كند .
تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده 24 
قانون تجارت سهام را چنین تعریف می كند :سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ك نماینده ی تعداد سهامی است كه  صاحب آن در شركت سهامی دارد :.
همان طور كه از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالكیت اشخاص به نسبتاً سهامی است كه در شركت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممكن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .
انواع سهام 
تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ایران اعلام كرده است كه ((سهم ممكن است با نام یا بی نام باشد ))
سهم با نام –چنانچه سهام شركت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شركت دفتری در نظر گرفته خواهد شد كه شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذكر شده و معلوم می شود كه سهام متعلق به چه كسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند ))(ماده 40 قانون تجارت )
سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است كه مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شركت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده 39 قانون تجارت ).
سهام سرمایه –سهام سرمایه یك شركت سند مالكیت آن است .از این رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شركت ,مالك دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شركت )می باشد .چنانكه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یك شركت با واحد های مساوی و كوچك كه سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .
جدول شماره 1-18 بخش حقوقی صاحبان سهام شركت مهر را درسال 1367 كه در تراز نامه آن آمده است ,نشان می دهد .
همانطور كه از ترازنامه پایان سال 1367 برمی آید ,شركت مهر ,در واقع ,فقط تعداد 000 ,244 ,9 سهم منتشر كرده است .این سهم را سهام منتشره .یا سهام منتشر شده و در دست سهام داران می نامند .هر سهم یك ارزش اسمی به مبلغ 
یك ریال دارد كه حد قانونی تعهد یا دین سهامداران را در قبال بدهی های شركت نشان می دهد .جكع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهی های شركت عبارت است 
از تعداد سهام وی ضربدر ارزش اسمی هر سهم صادره .به هر حال ,در بسیاری از كشورها ,هیچ تعهد و اجبار قانونی برای تعیین ارزش اسمی سهام نیست ,و لذا مواردی وجود دارد كه سهام ارزش اسمی ندارد .ولی مطابق ماده 26 قانون تجارت ایران تعیین مبلغ اسمی هر سهم ضروری است و در شركت های سهامی عام مطابق ماده 29 قانون تجارت نباید مبلغ اسمی هر سهم از 000 ,10 (ده هزار)ریال بیشتر باشد .
مواردی كه شركت سهام خود را به  قیمتی كمتر از ارزش اسمی می فروشد ,خریدار شخصاً مسئول میان خرید و فروش و ارزش اسمی سهام هنگام ورشكستگی است .البته ,از آنجا كه  تقریباً همیشه سهم عادی به قیمتی بیش از ارزش اسمی فروخته می شود ,این مطلب از لحاظ اقتصادی چندان اهمیتی ندارد 
سهام خزانه 

******************

مدیریت اجراء کار 
اجراء
ارتباطات
مهارت‌آموزی
اجراء 
بسیارى از دورکارى‌ها به‌صورت موردى یا تلویحى انجام مى‌گیرد مثل زمانى که افرادى در خارج از اداره براى یک گزارش کار مى‌کنند، یا شرکت‌هائى که به بعضى از کارکنان اجازه مى‌دهند با اختیار و هزینهٔ خود، در خانه کار کنند. با این وجود، سازمان‌هاى بزرگى که با برنامه‌ریزى به دورکارى مى‌پردازند، رویکردى رسمى را در پیش مى‌گیرند که شامل یک امکان‌سنجی، یک طرح هادى و نیز نظارت و ارزیابى طرح هادى است. مراحل اولیه مشتمل بر شناسائى مشاغل مناسب براى دورکارى و انتخاب کارکنان طرح هادى مى‌باشد.
تحلیل این که آیا شغلى براى دورکارى مناسب است یا خیر مستلزم توجه به عملکردى است که شغل دارد: این که آیا کار با تلفن، به‌طور حضورى یا از طریق رایانه انجام مى‌گیرد، و همین‌طور مقدار زمانى که کارمند براى تماس مستقیم با همکاران و استفاده‌کنندگان سپرى مى‌کند.
دورکاران باید خودانگیخته، خوددار، سازمان‌یافته باشند، از خود ابتکار نشان دهند، خوب ارتباط برقرار کنند، در مدیریت زمان توانمند باشند، بتوانند با فقدان تماس‌هاى اجتماعى کنار بیایند، داراى سواد رایانه‌اى باشند، تصمیم بگیرند و مشکل‌گشاى کارآمدى باشند. میتلند (۱۹۹۸) توصیه مى‌کند که دورکاران هم‌چنین باید سازگارى‌پذیر، از لحاظ فنى خودکفا، در رابطه با شیوهٔ عملکرد سازمان کاملاً آگاه، نتیجه‌گرا، و قادر به ادامهٔ بدون گپ‌زدن‌هاى متوالى با همکاران باشند. اگر سازمان از دورکاران خویش‌فرما بهره مى‌گیرد، معیارهائى از قبیل اعتمادپذیرى و برخورد حرفه‌اى نسبت به کار نیز اهمیت مى‌یابند.(کورت و وین - ۱۹۹۷)
در صورتى‌که فضاى خانهٔ یک دورکار بالقوه، داراى ارزش بالائى باشد، دورکارى در خانه ممکن است امکانپذیر و مقرون به‌ صرفه نباشد. در برخى از شیوه‌هاى دورکارى مدیران محل را بررسى و نظارت مى‌کنند تا فضاى کارى کافى همراه با فضاى لازم براى نگهدارى کارها و تجهیزات کارى وجود داشته باشد. خانه را باید در برابر آتش‌سوزى و دزدى ایمن ساخت و همه الزامات قانونى بهداشت و ایمنى‌کارى را برآورده کرد. در صورت لزوم، باید ترتیبات و تمهیدات لازم براى نگهدارى از کودکان نیز اندیشیده شود. با اجراء روش گروه‌هاى تمرکز (Focus Groups) براى دورکاران بالقوه، مى‌توان به برخى از این موضوعات پرداخت.


******************

 هزینه یابی كیفیت در پروژه ها

چكیده 
با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و كنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای كنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند. 

هزینه یابی كیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است كه در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر كیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری كیفیت امكان كنترل بهتر هزینه ها را فراهم كرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی كیفیت و نتایج حاصل از آن در كیفیت خروجیها، امكان تصمیم سازی استراتژیك را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است كه در آن به دلیل ریسك بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی كیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یك ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین كیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین كیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار كلی هزینه های كیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های كیفیت، تدوین و معرفی شده است. 

مقدمه
هزینه یابی كیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است كه به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین كیفیت در برابر هزینه های بدی كیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش كه در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر كیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دكتر دمینگ، معتقد است كه كیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل كیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نكردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic