منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
مستندات سیستم انبارداری كفش مشكین مشهد

 تعداد صفحات 56
 فهرستدارد
 جدول دارد
 نمودار دارد
 ضمائم دارد
 منابع دارد

برای خرید کلیک کنید
**
فهرست

مقدمه 4
فصل اول : معرفی 5
   1-1) ضعف برنامه های انبار موجود 6
   1-2) انگیزه تحقیق 7
   1-3) هدف پروژه 7
   1-4) روش انجام پروزه 7

فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری 8
   2-1) تعریف انبار 9
   2-2) دلایل استفاده از انبار 9
   2-3) انواع موجودیهای انبار 10
   2-4) سازمان انبار 11
   2-5) وظایف انباردار 11
   2-6) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار 12

فصل سوم : طراحی نرم افزار 14
   3-1) گزارش شناخت سیستم 15
   3-2) گزارش کامل آنالیز سیستم 16
   3-3) پیاده سازی بانک اطلاعاتی 30
فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار 34
   4-1)  مقدمه 35
   4-2) تعریف چند واژه 36
   4-3) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار 36
   4-4) ارزیابی پروژه 37
   4-5) قسمتهایی از کد برنامه 38
پیوست 46
   فرم های طراحی شده برنامه 47
منابع و مراجع 55
فهرست اشکال :
2-1- نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها 11
2-2- فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها) 12
2-3- دیاگرام جریان اطلاعات انبار 13
1-1- صفحه بارگذاری که در ابتدای برنامه ظاهر می شود 47
1-2- فرم رمز عبوربرنامه 47
1-3- صفحه اصلی برنامه 48
1-4- فرم ثبت نام پرسنل 48
1-5- فرم ثبت کارهای روزانه پرسنل 49
1-6- فرم سفارشات شرکت 49
1-7- فرم مواد اولیه انبار ورودی 50
1-8- فرم تولیدات نهایی شرکت 50
9-1- فرم مواد اولیه انبار خروجی 51
1-10- فرم لیست کارهای ثبت شده 52
1-11- فرم جستجوی تولیدات نهایی 52
1-12- فرم جستجوی مواد اولیه انبار ورودی 53
1-13- فرم جستجوی سفارشات 53
1-14- فرم میزان دریافتی سفارشات 54
1-15- فرم گزارش مشخصات پرسنل 54
1-15- فرم ارتباط با ما 54

مقدمه
فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادی گسترده تر داشته باشد ، اعمال مدیریت و سرپرستی با كمال و نیروی بیشتری تحقق خواهد پذیرفت و نتیجتاَ كارایی سازمان ها و كاركنان در جهت نیل به هدفهای سازمانی فزونی خواهد یافت .
برای دستیابی به هدف فوق تهیه متون آموزشی مناسب مورد تاكید خاصی قرار گرفته و با توجه به اهمیت كامپیوتر در دنیای امروز ، بخصوص در تصمیم گیری های كشوری با حجم زیاد اطلاعات و نقش مهمی كه این تكنولوژی در دستیابی به سایر تكنولوژی های پیشرفته ایفا می كند ، استفاده از آن و ایجاد بانك های اطلاعاتی به كمك نرم افزار های پایگاه داده مفید واقع خواهد شد .
در این پایان نامه به مباحث زیر  اشاره شده است :
o فصل اول : معرفی ، كه به معرفی كل سیستم می پردازد .
o فصل دوم : مروری بر فرآیند انبار داری ، كه به نكاتی در مورد اصول انبارداری اشاره می كند .
o فصل سوم : طراحی نرم افزار ، كه ساختار و چگونگی تشكیل پایگاه دادة سیستم     را مورد بررسی قرار می دهد .
o فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ، كه در آن به نحوة پیاده سازی نرم افزار پرداخته ایم .
o فصل پنجم : راهنمای استفاده از نرم افزار انبار ، كه بهكاربر مهارت های استفاده از این نرم افزار را می آموزد .
o فصل ششم : قسمت هایی از كد برنامه كه در آن با توابع مهم برنامه آشنا می شویم .شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic