منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
پایان نامه لیسانس با موضوع بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

 تعداد صفحات 71
 فهرست دارد
 جدول دارد
 نمودار -
 ضمائم پرسشنامه 
 منابع دارد

برای خرید کلیک کنید
**
چكیده پژوهش
پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارك پزشكی و بیمارستان های آموزشی شهر كرمان در نیمه دوم سال 1386 انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراك پزشكی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف كلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی ، بیمارستان های آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستیابی به 14 هدف جزئی است و همچنین 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید . 
ابراز گردآوری 16 چك لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارك پزشكی بوده است . كه این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارك پزشكی آمریكا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری     داده ها با مراجعه به بخش های مدارك پزشكی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر              نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یك از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید . 
در حالت كلی 
1- میزان رعایت استانداردها از نظر قوانین و مقررات به طور میانگین در 4 بیمارستان یاد شده 44%    می باشد . 
2- میزان رعایت استانداردها از نظر فضای فیزیكی و تجهیزات 42 % می باشد . 
3- میزان رعایت استانداردها از نظر فرم های مدارك پزشكی 80 % می باشد . 
4- میزان رعایت استانداردها از نظر محتوای پرونده پزشكی 58 % می باشد .
5- میزان رعایت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % می باشد .
6- میزان رعایت استانداردها از نظر كد گذاری پرونده ها 82 % می باشد .
7- میزان رعایت استانداردها از نظر نگهداری و بازیابی اطلاعات پزشكی 60 % می باشد .
8- میزان رعایت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی 40% می باشد .
9- میزان رعایت استانداردها از نظر سیستم های تعیین كیفیت 62 % می باشد .
10- میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش 42 % می باشد .
11- میزان رعایت استانداردها در واحد بایگانی 72% می باشد .
12- میزان رعایت استانداردها در واحد آمار 98 % می باشد .
13- میزان رعایت استانداردها در واحد كدگذاری 94 % می باشد .
14 - میزان رعایت استانداردها در كمیته مدارك پزشكی 88 % می باشد . 
15 - میزان رعایت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتی 60 % می باشد .
16 - میزان رعایت استانداردها از نظر عملكرد مدیریت 75 % می باشد .
نتایج بالا نشان دهنده ی این مطلب است كه بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترین مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی است . در حالت كلی میزان رعایت استانداردها در 16 شاخص یاد شده ، بیمارستان شهید بهشتی با 71 % در رتبه ی اول و بیمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بیمارستان افضلی پور با 61 % در رتبه سوم و بیمارستان باهنر با 58% در رتبه ی چهارم می باشد 


فهرست مطالب 
1-1 مقدمه 
2-1 بیان مسئله 
3-1 اهمیت پژوهش 
4-1 اهداف پژوهش 
5-1 سؤالات پژوهش 
6-1 روش پژوهش 
7-1 محدودیت های پژوهش 
8-1 تعاریف واژه ها 
مروری بر متون و مطالعات انجام شده 
1-2 پیشینه تحقیق 
2-2 مطالعات انجام شده در ایران 
3-2 مطالعات انجام شده در جهان 
1-3 - نوع پژوهش
2- 3 – جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه 
3 –3 – متغیرها 
4- 3 – روش و ابزار گردآوری داده ها 
5-3 – روش تحلیل داده ها 
6- 3 – امكانات پژوهش 
7- 3 – ملاحظات اخلاقی 
1-5 نتایج پژوهش
2-5 پیشنهادات پژوهشگر
3-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتیشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic