راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

 تعداد صفحات65 ص 
 فهرستدارد 
 منابعدارد  

برای خرید کلیک کنید
**
نمونه ای از این تحقیق 
مقدمه 
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین،  كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

 ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا 1وسیله ای  برای تفریح اشتراكی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه ركن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. 2 مشكل این آفت ویرانگر دردهه مذكور به چند كشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینك به یك معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه كشورهای توسعه نیافته است.
گسترش كشت وتجارت مواد مخدر اثرات بسیار خوبی برتوسعه اقتصادی كشورهای تولید كننده داشته است. براساس یافته های یك مؤسسه تحقیقات اقتصادی دركلمبیا، بیش از80 درصد سودتجار عمده مواد مخدراین كشور درخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالانه معادل یك میلیارد دلار صرف مبارزه با گروه های مسلح تولید كننده این مواد وحفاظت از جان مقامات كشور می كند.
حجم معاملات كارتلهای جهانی مواد مخدر سالانه به 5/1 تریلیون دلار بالغ می شود. درآمد حاصله ازتجارت غیرقانونی آن، ازصادرات نفت بیشتر شده وتنها از درآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان كمتر است.

فهرست
عنوان      صفحه
فصل اول: كلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 5
تعریف دانش آموز یش دانشگاهی 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
اهداف تحقیق 9
فرضیه های تحقیق 9
تعیین متغیرها 10
تعاریف عملیاتی مفاهیم 10
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 12
تاریخچه مواد مخدر 13
تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران 16
تاریخچه مصرف  هروئین در ایران 18
قوانین ایران درباره اعتیاد 18
تاریخچه كنترل بین المللی مواد مخدر 19
تاریخچه عملی تحقیق 20
فصل سوم: روش تحقیق 22
نوع تحقیق 23
ابزار اندازی گیری 23
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 24
جدول ها و نمودارها 25
فرضیه ها 42
فصل پنجم: نتیجه گیری 47
خلاصه تحقیق 48
ارائه پیشنهادات 49
محدودیت های تحقیق 49
محدودیتهایی كه در كنترل محقق است 50
ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان 51
منابع و مآخذ 52

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic