منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
 بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

 تعداد صفحات54 ص 
 فهرست-
 منابعدارد  

برای خرید کلیک کنید
**
نمونه ای از این تحقیق 
فصل اول (مقدمه) 
ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند. 
مولوی علیه الرحمه می فرماید: 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد. 

بیان مسأله: 

در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت بکارگیری روشهای مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این پژوهش سعی شده است تا بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه سالمندان و ساکن در خانه خود را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و سعی نموده ایم این مقایسه بین دو شهر (گرگان و بستك) استان شمال و جنوب کشور انجام گیرد. 

اهداف تحقیق: 
در این پژوهش مهمترین هدف محققین دستیابی به وضعیت موجود سلامت روان سالمندان نمونه مورد نظر سالمندان ساکن در خانه خود و مقایسه این دو می¬باشد. 

سوالات پژوهش: 
1- وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب جنسیت چگونه است؟ 
2- وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعیت سکونت (منزل و سرای سالمندان) چگونه است؟ 
3- وضعیت سلامت روان بر حسب شهر ( گرگان و بستك ) چگونه است؟ 
4- وضعیت مقیاسهای 4 گانه GHQ28 بر حسب جنسیت چگونه است؟ 
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش: 
1- بهداشت روانی – بهداشت روانی به معنای سلامت فکر و اندیشه می باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که می تواند نسبت به ایجاد نظام ارزشمندی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین المللی کمک کند. (حسینی – 1374) 


پرسش نامه GHQ :
می خواهیم درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در طول یک ماه گذشته چگونه بوده اطلاعاتی بدست آوریم. لطفا در تمامی سوالات زیر پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که می خواهیم درباره ناراحتی های اخیر شما اطلاعاتی به دست آوریم نه مشکلات و ناراحتی هایی که در گذشته داشته اید. 
آیا از یک ماه گذشته تا امروز:
1- این احساس در شما وجود داشته که از نظر جسمانی سالم و وضع خوبی دارید؟ 
الف- بیشتر از همه    ب – مثل همیشه             ج – کمتر از همیشه 
د-خیلی کمتر از همیشه 
2- این احساس در شما وجود داشته که نیاز به داروهای تقویتی دارید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
3- این احساس در شما وجود داشته که دچار ضعف و سستی هستید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
4- این احساس در شما وجود داشته که بیمار هستید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
5- این احساس در شما وجود داشته که سردرد دارید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
6- این احساس در شما وجود داشته که سرتان را محکم به چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
7- این احساس در شما وجود داشته که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
8- اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
9- شبها وسط خواب بیدار می شوید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
10- این احساس در شما وجود داشته که دایما تحت فشار هستید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
11- عصبانی و بد خلق شده اید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
12- بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
13- متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
14- این احساس در شما وجود داشته که در تمامی مدت عصبانی هستید و دلشوره دارید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
15- توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟ 
الف- بیشتر از همه ب – مثل همیشه ج – کمتر از همیشه د- خیلی کمتر از همیشه 

16- اتفاق افتاده که برای انجام کارهایتان بیشتر از حد معمول وقت صرف نمایید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
17- به طور کلی این احساس در شما وجود داشته که کارها را به خوبی انجام می دهید؟ 
الف- بیشتر از همه ب – مثل همیشه ج – کمتر از همیشه د- خیلی کمتر از همیشه 
18- از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟ 
الف- بیشتر از همه ب – مثل همیشه ج – کمتر از همیشه د- خیلی کمتر از همیشه 
19- این احساس در شما وجود داشته که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟ 
الف- بیشتر از همه ب – مثل همیشه ج – کمتر از همیشه د- خیلی کمتر از همیشه 


20- توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟ 
الف- بیشتر از همه ب – مثل همیشه ج – کمتر از همیشه د- خیلی کمتر از همیشه 
21- قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟ 
الف- بیشتر از همه ب – مثل همیشه ج – کمتر از همیشه د- خیلی کمتر از همیشه 
22- فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
23- این احساس در شما وجود داشته که زندگی کاملا ناامید کننده است؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
24- این احساس در شما وجود داشته که زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 

25- به این مسدله فکر کرده اید که ممکن است زندگی خود را نابود کنید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
26- این احساس در شما وجود داشته که گاهی چون اعصابتان بیش از حد خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
27- به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و اصولا از شر زندگی خلاص شوید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 
28- این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟ 
الف – خیر   ب – کمی ج – زیاد د- خیلی زیاد 

معدل سال گذشته: 

شغل پدر و میزان درآمد ماهانه: تحصیلات پدر: 
شغل مادر و میزان درآمد ماهانه: تحصیلات مادر: 
تلفن تماس: 
با تشکر از همکاری شما 
 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات