منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
روشهای تنظیم بودجه

 تعداد صفحات31 ص 
 فهرستدارد  
 منابع-

برای خرید کلیک کنید
**
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
1-روشهای تنظیم بودجه 1
2-روشهای برآورد و تنظیم درآمدها 2
3-روش سال ما قبل آخر 3
4-روش حد متوسطه ها 4
5-روش پیش بینی مستقیم 5
6-روش سنجیده منظم 5
7-روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه ) 6
8-مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول 8
9-بودجه ریزی افزایشی 10
10-بودجه برنامه ای 11
11-بودجه عملیاتی   16
12-مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی 16
13-مزایای اندازه گیری كار 19
14-روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی 21
15-نظام بودجه بندی طرح و برنامه 24
16-بودجه بندی بر مبنای صفر 27
17-بودجه ریزی بر مبنای هدف 30

روشهای تنظیم بودجه
بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یك از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی كه پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلكه می تواند زیانبار نیز باشد .
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امكان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .
با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز كه مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم .
در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می كنیم : 
روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله ای اساسی در بودجه بندی است . حجم بودجه و برنامه های دولت بیش از آنكه متاثر از نیازهای عمومی جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است .
روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد ) ، یعنی پیش بینی چگونگی و محل كسب درآمد دولت . پیش بینی درآمدهای دولت با توجه به اینكه مخارج دولتی در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است ؛ هر چند كه باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادی برای هر یك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پیش بینیها و برآوردهای دولت صرف نظر از طبقه بندی های آنها به چهار روش ارائه می شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پیش بینی مستقیم و روش سنجیده منظم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic