منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
تحلیل و مدیریت ریسک

 تعداد صفحات36 ص 
 فهرستدارد
 منابعدارد

برای خرید کلیک کنید
**
فهرست
عنوان                                                                                      صفحه
مقدمه..............................................................................................................4

مدیریت ریسک..................................................................................................5

تعریف ریسک و انواع فرعی آن.............................................................................6 
انواع ریسک......................................................................................................7
عناصر اصلی ریسک..........................................................................................9
ریسک استراتژیک و عملیاتی................................................................................9
پارادایم مدیریت ریسک......................................................................................13
 
استراتژی‌های مدیریت ریسک..............................................................................14
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک..........................................................................15
گفت وگوی مدیرعامل شرکت کامپیوکو با دنیای اقتصاد..............................................19

مدیریت ریسک در فارکس..................................................................................22

جمع بندی......................................................................................................23

منابع.............................................................................................................24

مقدمه
فهرست
عنوان                                                                                      صفحه
مقدمه..............................................................................................................4

مدیریت ریسک..................................................................................................5

تعریف ریسک و انواع فرعی آن.............................................................................6 
انواع ریسک......................................................................................................7
عناصر اصلی ریسک..........................................................................................9
ریسک استراتژیک و عملیاتی................................................................................9
پارادایم مدیریت ریسک......................................................................................13
 
استراتژی‌های مدیریت ریسک..............................................................................14
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک..........................................................................15
گفت وگوی مدیرعامل شرکت کامپیوکو با دنیای اقتصاد..............................................19

مدیریت ریسک در فارکس..................................................................................22

جمع بندی......................................................................................................23

منابع.............................................................................................................24

مقدمه
تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در
فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و
کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و
بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای
پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای
مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار
دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. در این مقاله این اصول بوسیله
شناسایی عناصر اصلی ریسک و بررسی چگونگی تأثیر بالقو? این عناصر در موفقیت سازمانها
و چگونگی مقابله و مدیریت ریسک ها مورد بحث قرار می گیرد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic