منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین

 عنوان فارسی مقاله یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین
 عنوان انگلیسی مقاله A RISK ASSESSMENT MODEL FOR SUPPLY CHAINS
 سال انتشار 2018
 تعداد کلمات فارسی و انگلیسیفارسی 2291 کلمه + انگلیسی 1993 کلمه
 قیمت اصلی مقاله ترجمه شده32.000 تومان
 قیمت مقاله ترجمه شده برای سایت ما20.000 تومان (1.7 دلار)
 چکیده انگلیسی Purpose- This research proposes an integrated methodology to assess the risks in supply chains. Methodology- Regarding the importance of risk management in supply chains, an integrated model including Failure Mode Effects Analysis (FMEA), Analytic Hierarchy Process (AHP) and Weighted Product (WP) is proposed. Within the proposed methodology, firstly the supply chain risks are determined by both benefiting from the literature and a survey among experts including academics and sector representatives. Afterwards, different from the classical FMEA approach, the three factors; detection, severity and occurrence are weighted via AHP. Then, the supply chain risks are prioritized based on these weighted factors and WP. Findings- Prioritized sub-risks in supply chain and the most important sub-risk are obtained as a result of the proposed methodology. Conclusion- The study provides a risk assessment methodology which is an important part of risk management process. It is planned to provide benefit both for the practitioners and academics focusing on risks in supply chains.
 چکیده فارسیچکیده
هدف: این تحقیق یک روش شناسی یکپارچه برای ارزیابی خطرات موجود در زنجیره های تامین را ارائه می دهد.
روش شناسی - با توجه به اهمیت مدیریت ریسك در زنجیره های تأمین، یك مدل یكپارچه شامل تحلیل حالات بالقوه خرابی (FMEA) ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و محصول دارای وزن (WP) ارائه شده است. در روش شناسی پیشنهادی ، ابتدا ریسک های زنجیره تأمین با استفاده از ادبیات و نظرسنجی در بین کارشناسان از جمله دانشگاهیان و نمایندگان بخش، تعیین می شود. پس از آن، متفاوت از رویکرد کلاسیک FMEA ، که سه عامل تشخیص ، شدت و بروز است از طریق AHP اندازه گیری و سپس ، خطرات زنجیره تأمین براساس این عوامل وزنی و WP، اولویت بندی می شوند.
یافته ها- خطرات فرعی اولویت بندی شده در زنجیره تأمین و مهمترین ریسک فرعی، در نتیجه روش پیشنهادی بدست می آید.
نتیجه گیری- این مطالعه یک روش ارزیابی ریسک را ارائه می دهد که بخش مهمی از فرایند مدیریت ریسک است. آن برنامه ریزی شده تا هم برای حرفه ایها و هم دانشگاهیان با تمرکز بر خطرات موجود در زنجیره های تأمین ، مزایایی را ایجاد کند.
 کلمات کلیدیمدیریت ریسک ، زنجیره تأمین ، FMEA ، AHP ، WP.


برای خرید کلیک کنید
می توان از هر کدام از روشهای زیر (سمت راست، <<تومان>> و سمت چپ به <<دلار پرفکت مانی>> استفاده کرد 

***
*

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic